آدرس: تهران، تجریش، خیابان باهنر (ابتدای دزاشیب)

۰۲۱-22703006

پروژه باز سازی دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی کوروش

بازسازی این پروژه در شهریورماه سال 1401 و در 4 طبقه  صورت پذیرفت .