آدرس: تهران، تجریش، خیابان باهنر (ابتدای دزاشیب)

۰۲۱-22703006

پروژه اداری تجاری حکمت

این پروژه در خیابان باهنر در منطقه یک شهرداری تهران با کاربری تجاری و اداری قراردارد.