آدرس: تهران، تجریش، خیابان باهنر (ابتدای دزاشیب)

۰۲۱-22703006

برخی از پروژه ها

طراحی و بازسازی دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی کوروش در شهریور ماه سال 1401 در 4 طبقه آغاز گردید و در آبان ماه 1401 تحویل کارفرمای محترم گردید.

​​شرکت پتروشیمی کوروش

این پروژه از تجمیع دو پلاک مجاور در زمینی به مساحت تقریبی450 متر مربع در منطقه 4 شهرداری تهران ساخته شد و پس از 16 ماه در تابستان سال 1401 تحویل کارفرمایان محترم گردید.

پروژه مسکونی شقایق

این پروژه در محله دزاشیب طراحی و اجرا گردید و واحد های اداری و تجاری آن تحویل مالکین محترم گردید.
​​​​​​​بهار سال 1393

پروژه اداری حکمت

این پروژه از طراحی تا اجرای آن توسط گروه ساختمانی آریا پارس در سال 1395انجام گردید و پس از 18 ماه تحویل کارفرمای محترم گردید​​​​​​​.

پروژه مسکونی جردن

پروژه مسکونی پیام با توجه به شرایط سخت خاکبرداری و ایمن سازی های مورد نیاز در بخش گود برداری در 5 طبقه ساخته شد و طبق پیمان ظرف مدت 14 ماه به مالکین محترم تحویل داده شد.

پروژه مسکونی پیام

این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 500 متر مربع در منطقه 4 شهرداری تهران طراحی و اجرا گردید.

پروژه مسکونی پیام 2